Simone Lundberg, Compliance Assistant

Mød Simone der til daglig læser Cand.jur. på Københavns Universitet.

“Som Compliance Assistant i Carnegie indgår jeg i et tæt samarbejde med filialens AML- og Compliance Officer. Min nøgleopgave består i transaktionsmonitorering, som udgør en vigtig bestanddel af vores AML (Anti-Money-Laundering) og CTF (Countering-terrorist financing)-procedure. Jeg medvirker desuden til udarbejdelse af diverse kontroller, herunder bl.a. om markedsmisbrug, og jeg foretager løbende screening af ny lovgivning og praksis, således at filialens procedurer er i tråd med gældende ret og aktuelle branchestandarder.

Jeg støder dagligt på en række spændende udfordringer i mit arbejde, og det er motiverende og lærerigt at opleve at ens teoretiske viden fra studiet kan anvendes i en praktisk sammenhæng. Hos Carnegie oplever jeg en ekstensiv faglig udvikling, både inden for den juridiske disciplin, men også inden for øvrige felter som relaterer sig til arbejdet i den finansielle sektor.

I Legal & Compliance er vi et mindre team, hvilket fører til en højere grad af individuelt ansvar og muligheden for at se opgaverne igennem fra start til slut. Arbejdsatmosfæren er altid præget af samarbejde og støtte, og jeg har især haft glæde af mine mere erfarne kollegaers villighed til at dele ud af deres ekspertise. Denne arbejdskultur og stemning er ikke kun karakteristisk for Legal & Compliance, men for hele huset i Carnegie.

Min opstart hos Carnegie har i særdeleshed været en positiv oplevelse, og kulturen og de sociale arrangementer har i høj grad bidraget til at det har været både nemt og sjovt at falde til. Jeg glæder mig til mit videre arbejde i Carnegie og har forhåbninger om fortsat faglig og personlig udvikling.”

Related articles