Disclaimer

Alt materiale på denne hjemmeside er udarbejdet som generel vejledning og er alene til orientering. Materialet er underlagt lovgivningen i Danmark og gældende europæisk lovgivning. Materialet kan ikke anvendes til eller betragtes som finansiel rådgivning eller et tilbud om at købe eller sælge værdipapirer. Materialet er indhentet fra forskellige kilder der anses for troværdige, men Carnegie påtager sig ikke ansvaret for rigtigheden, nøjagtigheden eller fuldstændigheden af informationerne i materialet.

Carnegie Gruppen, dens partnere, personale og associerede virksomheder påtager sig ikke noget ansvar for tab, direkte eller indirekte, i form af omkostninger, krav, skader, udgifter eller fremgangsmåder, uanset art, pådraget i forbindelse med brugen af denne hjemmeside og dens indhold og materiale, eller på grund af enhver manglende adgang til dele af eller hele hjemmesiden.

Besøgende på denne hjemmeside som er investorer i USA, bør være opmærksomme på, at investering i ikke-amerikanske værdipapirer indeholder bestemte risici. Værdipapirer af ikke-amerikanske udstedere kan ikke registreres hos, eller være omfattet af indberetninger til og revisionsstandarder fra US Securities and Exchange Commission.