Finanstilsynets vurderinger

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, som fører tilsyn med, at danske banker overholder de gældende regler.