Finanstilsynets vurderinger

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, som fører tilsyn med, at danske banker overholder de gældende regler.

Redegørelse om temaundersøgelse af håndtering af private banking kunder på hvidvaskområdet i Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB(publ), Sverige.