Bæredygtighed i Carnegie Wealth Management

Sådan arbejder vi med bæredygtighed

Bæredygtighed og ansvarlighed er en integreret del af Carnegies forretning, både i rådgivningen, i kapitalforvaltningen samt i vores aktieanalyse. Bæredygtighed, klimaændringer og ESG (Environmental, Social & Governance) spiller en fremtrædende rolle og indgår i alle aspekter af Carnegies rådgivning. Vi er overbeviste om, at ansvarlige investeringer går hånd i hånd med et attraktivt investeringsafkast og samtidig bidrager til en bæredygtig økonomi.

Væsentligste negative indvirkninger

Erklæringen om væsentligste negative bæredygtighedspåvirkninger har til formål at informere potentielle og eksisterende investorer om, hvordan deres investeringsbeslutninger gennem en finansiel aktør kan have negative konsekvenser for bæredygtig udvikling.

Carnegie overvejer negative konsekvenser for bæredygtighedsfaktorer i vores diskretionære porteføljeforvaltning. Carnegies erklæring om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer findes her

Læs mere om de forskellige investeringsstrategiers bæredygtighedsoplysninger her: