August Aalbæk, Analyst, Investment Banking

Mød August der til dagligt læser Cand.merc. AEF på Copenhagen Business School.

”Som Analyst i Investment Banking bidrager jeg med løsninger til en lang række opgaver. Helt konkret betyder det, at jeg blandt andet assisterer i udarbejdelsen af det præsentationsmateriale, der ses i forbindelse med eksekveringen af projekter. Forud for dette ses peer- og transaktionsscreeninger, dataindsamling, virksomhedsspecifikke analyser, etc. som også er arbejdsopgaver jeg assisterer med. Her undersøges blandt andet relevante markeder, konkurrenter og årsrapporter, der giver en god forståelse for virksomheder samt de markeder, hvor de pågældende virksomheder opererer. Overordnet, så giver diversiteten af arbejdsopgaver en dynamisk og lærerig hverdag, hvor der opnås et unikt indblik i hele processen fra origination til den sidste del af salgs-/købsprocessen.

Der forventes en høj grad af kvalitet i det arbejde der udføres. Med dette følger helt naturligt et stort ansvar for at udfærdigelsen af produktet lever op til høje standarder samt færdiggøres inden for de aftalte deadlines. I takt med jeg får mere erfaring øges ansvaret yderligere, hvilket i høj grad fungerer som en motiverende faktor. Derudover, er der et stort fokus på den enkelte medarbejders udvikling, hvilket kan eksemplificeres af intern træning og kurser. Herigennem udbygges mine kompetencer yderligere, så jeg er i stand til at løfte det øgede ansvar.

Udover at der gives et stort ansvar til den enkelte og forventes en høj kvalitet, er afdelingen kendetegnet ved en flad struktur, hvor man altid kan spørge andre på teamet til råds. Dermed er Carnegie med til at skabe unikke rammer for dialog og daglig sparring. Dette gør sig ikke kun gældende i afdelingen, men i hele huset, hvor jeg er blevet mødt af ambitiøse og engagerede kollegaer, der udviser stor interesse og kompetenceniveau indenfor deres fagområder samt en vilje til at lære fra sig.”

Related articles