Lavere forbrugerprisstigninger giver højere risikoappetit hos investorerne – den 15. november 2022

Massiv overraskelse i amerikanske forbrugerpriser: Torsdag i den forgangne uge fik vi friske forbrugerprisstigninger (CPI) for amerikansk økonomi i oktober. Selvom den amerikanske centralbank normalt foretrækker PCE som inflationsmål, så har CPI rapporten i den senere tid rykket markedet, da den dels kommer tidligt og ligeledes har været nævnt af Powell, som værende noget de kigger på. For første gang siden juli overraskede forbrugerpriserne ved at stige markant mindre end forventet. I oktober steg CPI (ex energi & fødevarer) med 0,27% (svarende til 3,3% annualiseret), hvilket er den laveste stigningstakt i over et år. En del af det aftagende tempo kan forklares ved ændret teknik i måden, man indsluser sundhedsudgifter på – denne effekt vil sandsynligvis blive i tallene over de kommende 11 måneder. Efter en periode med centralbanker der udelukkende har skruet op for stramningerne af pengepolitikken, var de positive tal en kærkommen nyhed for de finansielle markeder. Det betød markante stigninger på aktier, pæne rentefald og markant svækkelse af USD på en forventning om, at Fed ikke kommer til at hæve renten helt så aggressivt, som de har gjort siden sommeren. Helt konkret blev sandsynligheden for, at Fed hæver med 0,75% på det sidste rentemøde i december priset ned til omkring 0% (tidligere ca. 33%). Rapporten gav investorerne et ordentligt skud risikoappetit, og det gode spørgsmål er så, om det kan vare ved. Inflationsrapporter er notorisk volatile fra måned til måned, så der vil (specielt i CPI) kunne opleves måneder med ”tilbagefald”, men i vores perspektiv er retningen i CPI retvisende for, hvad vi kommer til at se over det næste halve år. Hvis Fed samtidig får flere af denne slags positive overraskelser (fx svagere jobtal eller PCE i samme niveau), så vil det give dem en åbning til at være en lille smule mere afventende med pengepolitikken, end man ellers har været. Det indikerede pressemeddelelsen fra seneste møde i Fed også, at de overvejer, men Powell fremhævede på anden del af pressemødet, at man indtil videre ikke har haft indikationer af lavere aktivitet eller lavere prisstigningstakter. Desuden er man i Fed klar over, at CPI vil have en tendens til at lagge den økonomiske udvikling alene på grund af måden, man opgør værdien af bolig/lejeudgifter. Svagere tal er derfor gode nyheder for dem, da sandsynligheden for en blød landing/mild recession stiger med udsigterne til afventende pengepolitik. På vores overordnede allokering fortsætter vi med at være neutralt allokeret til alle tre aktivklasser, da markedet stadig er ekstremt sensitivt overfor makroudviklingen, og fordi vi gerne vil have mere sikkerhed for inflationen er aftagende i en grad, Fed kan være komfortable med.  

Halv sejr til Biden ved midtvejsvalget: Tirsdag var der midtvejsvalg i USA, og forventningen var, at republikanerne ville overtage kontrol med Repræsentanternes Hus, imens det ville blive mere tæt i Senatet. Selvom en enkelt stat, Georgia, stadig mangler at vælge deres senator (omvalg 6. december) så stod det med demokraternes sejr i Navada klart, at de beholder kontrol med Senatet. Optællingen til Huset er endnu ikke færdig, men Republikanerne fører i øjeblikket, om end noget mere snævert end forventet. Den splittede kongres (Republikansk Hus og Demokratisk Senat) vil sandsynligvis ikke være det værste for markederne. Lovgivningsmæssigt giver det Biden en massiv udfordring, da han vil skulle overtale nogle republikanere i Huset til at stemme for eventuelle forslag, selvom den margin er blevet mindre. De udsigter er dog ikke nødvendigvis så negative for de finansielle markeder, da det vil besværliggøre yderligere finanspolitisk stimulans. Demokraternes sejr i Senatet betyder, at de i de kommende 2 år vil være i stand til at udnævne føderale dommere, som i USA sidder på livstid. Generelt set lærte vi af valget, at det i denne omgang var meget svært at blive opstillet som republikansk kandidat, hvis man havde Trump imod sig, men at det i samme omfang var svært at blive valgt, hvis man havde hans støtte. I forhold til valget i 2024 bliver det i den kommende tid spændende at følge udviklingen i det republikanske parti, og om valgresultatet kommer til at have nogen effekt på Trumps tilstedeværelse i partiet.  

Related articles