Klager

Ønsker du at klage til Carnegie Investment Bank, bedes du kontakte juridisk afdeling, der er klageansvarlig i Carnegie på klageansvarlig@carnegie.dk.

Din klage vil blive behandlet fortroligt og hurtigst muligt.

Fører din henvendelse ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du indbringe en klage til Det finansielle ankenævn:

Sekretariatet for det finansielle ankenævn

St. Kongensgade 62, 2. sal

1264 København K

www.fanke.dk

Ankenævnet behandler klager over private kundeforhold. Ankenævnet kan behandle sager fra erhvervsdrivende, hvis klagen ikke adskiller sig væsentligt fra en klage over et privat kundeforhold. Ankenævnet behandler ikke klager fra selskaber