Carnegie Nordiske Aktier, Ansvarlige Investeringer

Carnegie Nordiske Aktier, Ansvarlige Investeringer fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika. Strategien er karakterieret ved, at den investerer i selskaber med en sund og robust bæredygtighedsprofil samt selskaber, der udviser omtanke for miljøet.

Strategien er omfattet af nogle norm- og aktivitetsbaserede screeninger som medfører en række eksklusioner. Strategien tilstræber desuden en lavere CO2-udledning end benchmark.

Læs mere om strategiens fremme af miljømæssige og sociale karakteristika her

Læs mere om strategiens bæredygtighedsrelaterede oplysninger her