Carnegie Nordiske Aktier, Ansvarlige Investeringer

Carnegie Nordiske Aktier, Ansvarlige Investeringer fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika. Strategien er karakterieret ved, at den investerer i selskaber med en sund og robust bæredygtighedsprofil samt selskaber, der udviser omtanke for miljøet.

Strategien er omfattet af nogle norm- og aktivitetsbaserede screeninger som medfører en række eksklusioner. Strategien tilstræber desuden en lavere CO2-udledning end benchmark.

Læs mere om strategiens fremme af miljømæssige og sociale karakteristika her

Læs mere om strategiens bæredygtighedsrelaterede oplysninger her

Læs mere om offentliggørelse af strategiens miljømæssige og sociale karakteristika for 2023 her