Væsentligste negative bæredygtighedspåvirkninger (Principal Adverse Impact – PAI)

Erklæringen om væsentligste negative bæredygtighedspåvirkninger har til formål at informere potentielle og eksisterende investorer om, hvordan deres investeringsbeslutninger gennem en finansiel aktør kan have negative konsekvenser for bæredygtig udvikling.

Carnegie overvejer negative konsekvenser for bæredygtighedsfaktorer i vores diskretionære porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning. Vi screener investeringer og eksterne fondsforvaltere for udelukkede sektorer og bruger data fra ISS ESG. Data fra ISS ESG inkluderer normbaseret screening mod FN’s Global Compact, som inkluderer hændelser, der har en negativ indvirkning på miljøet, menneskerettigheder, arbejdsret og forretningsetik.

Vi afventer stadig de endelige regulative tekniske standarder for yderligere implementering i vores diskretionære porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning.