Samarbejdspartnere

Carnegie samarbejder med en række investeringsforeninger, der tilsammen tilbyder et bredt spektrum af aktie-, obligations- og pengemarkedsafdelinger.

Carnegie modtager beholdningsprovision fra C WorldWide på 0,80 procent. 

Carnegie modtager ikke tegningsprovision.

Beholdningsprovision beregnes som en procentsats af beholdningens kursværdi. Hvor satserne er angivet som et interval, gælder forskellige satser for de enkelte afdelinger af den pågældende investeringsforening.

Carnegie kan modtage naturalieydelser fra samarbejdspartnere i form af informationsmateriale og undervisning.

Øvrige samarbejdspartnere

For kunder, som henvises af Dansk Finansvejledning modtager Dansk Finansvejledning eller UHK Consult en formidlingsprovision på 25 procent.

Vil du vide mere om Carnegies samarbejdspartnere, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.

Carnegie Investment Fund – Nordic Equities – Luxembourg

KIID

Prospectus