Samarbejdspartnere

Tredjepartsbetalinger

I henhold til Bekendtgørelse om Tredjepartsbetalinger m.v. (bkg. nr. 2178 af 26/11/2021)

Carnegie Danmark yder følgende:

TredjepartVederlag
Dansk Finansvejledning25 %
UHK Consult25 %
MyBanker25%