Udfordret vækst styrker troen på, at rentetop er tæt på – den 1. maj 2023

BNP-tal (første kvartal) fra både USA & Eurozonen landede under forventningerne, men underliggende dækkede de over mange nuancer. Først og fremmest bør det bemærkes, at de tidlige BNP-tal er estimater, og med stor sandsynlighed kan blive revideret i fremtiden. I USA landede væksten i Q1 på 0,26% (1,1% annualiseret), hvilket var noget under forventningen, som var omkring trend (0,47%). Generelt skulle man ikke tro, at rapporten som sådan kunne ryste Fed, da det overordnet ligner vækst under trend, uden at det nødvendigvis er recession. Hvis vi graver lidt ned i rapporten, så finder vi dog, at det er den volatile lagerkomponent, som trækker ned, og forbruget som trækker op. I Fed vil man gerne se, at forbruget er lidt mindre stærkt, end det er tilfældet pt. Varmt vejr og inflationskorrektion af overførselsindkomster er sandsynligvis med til at trække forbruget op. Det er dog engangseffekter, som ikke bør vedblive i data. I Eurozonen landede BNP-væksten kun lige over nulpunktet på 0,1% i Q1. Det dækker over vækst omkring trend i Italien (0,5%) og nulvækst i Tyskland. Forskellen på tværs af regionen skyldes sammensætningen af økonomierne (Tyskland eksempelvis meget eksportafhængig) og finanspolitisk respons til de nuværende økonomiske udfordringer.

Med et bagtæppe af lidt svagere BNP-tal, som dækker over fortsat underliggende styrke, går vi ind i en uge med rentemøder i både Fed og ECB. Forventningen (fra både markedet og Fed selv) er, at Powell leverer endnu en renteforhøjelse onsdag, men i samme ombæring vil indikere, at man forventer at være mere afventende i tiden, der kommer. Fra ECB forventes 1 eller 2 forhøjelser torsdag og yderligere 1 eller 2 resten af året. Det store spørgsmål er, om man stopper op i tide, eller om USA og Europa løber ind i en recession, som følge de meget aggressive renteforhøjelser i 2022 & 2023. USA er allerede blevet ramt af en række problemer i banksektoren – over weekenden har endnu en mellemstor bank måttet lade livet. Omvendt har de amerikanske myndigheder taget drastiske metoder i brug for at dæmme op for bankernes likviditetsproblemer. Vores vurdering på nuværende tidpunkt er, at man har gjort tilstrækkeligt fra myndighedernes side. Problemet er dog, at ”bank runs” har en tendens til at accelerere, og som minimum vil den nuværende situation få den konsekvens, at bankernes kreditgivning bliver mindre ekspansiv. Negativ vækst i udlån vil hæmme økonomisk aktivitet, og det er derfor svært at forestille sig, at amerikansk økonomi ikke kommer til at opleve en eller anden form for recession i den kommende tid. Det er man også udmærket klar over i Fed, hvorfor det virker sandsynligt, at man vil være lidt mere varsom med rentestigninger fremadrettet. Europa oplever ikke helt de samme udfordringer for bankerne, her ser det ud til, at reguleringen efter finanskrisen har været mere effektiv, men flugten fra mindre solide banker kan hurtigt brede sig over Atlanten, hvorfor man ikke kan se helt bort fra problemerne.

Inflationen, som har været årsag til den massive forhøjelse af renter, viser fortsat tegn på moderation. Lønninger i Q1 landede lidt over forventningerne i USA, men tallet er ikke sæsonkorrigeret og indeholder sandsynligvis en effekt af inflationskorrektion, som sker ved årsskiftet, men ikke i de resterende kvartaler. Arbejdet med at få inflationen ned på tålelige niveauer er ikke overstået, men ved at holde renterne i ro omkring de nuværende niveauer, øger centralbanker sandsynligheden for, at de kan holde renterne høje i længere tid. Dermed vil man mere effektivt bekæmpe inflation, end hvis økonomisk nedtur tvinger dem til at sænke renterne igen.

På aktiemarkedet har virksomhederne indtil videre vist overraskende styrke i kvartalsregnskaberne og overrasket ganske pænt på både top- og bundlinjer. Derfor bibeholder vi vores nuværende syn på de finansielle markeder. Overordnet økonomisk svaghed kan medføre recession eller lignende tilstand med et fald i virksomhedernes indtjening i omegn af 10-15%. Til gengæld vil presset fra de stigende renter aftage, da vi sandsynligvis har set toppen i renterne. Selv om det godt kan komme med fortsatte (store) udsving, er vores forventning, at både aktier og obligationer kan producere ”normale” afkast over de næste 12 måneder. De store risici vi har fokus på i øjeblikket er 1) om bankuroen spreder sig, 2) udvikling i forhandlingerne om at øge gældsloftet i USA og 3) geopolitisk uro.

Related articles