Krigen i Ukraine presser råvarepriser op og europæiske aktier ned – 7. marts 2022

Krigen i Ukraine præger nyhedsflow og de finansielle markeder: I Ukraine fortsætter kampene imellem det russiske og ukrainske militær. Flere forsøg på midlertidig våbenhvile for at evakuere civile fra havnebyen Mariupol har indtil videre fejlet. Ud over de ganske hårde sanktioner vesten indførte imod Rusland i sidste uge, så diskuteres det i øjeblikket imellem USA og Europa om, man skal forbyde import af olie fra Rusland. På anekdotisk plan hører vi allerede at mange aftagere, specielt i Europa, er begyndt at vælge russisk olie fra, da den fremtidige status er usikker. Ikke desto mindre, skubber rygterne pænt til oliepriserne mandag morgen, hvor Brent og WTI handler i niveauet USD 125 – 130 pr. tønde. Ligesom olien, stiger prisen på kul, naturgas og hvede ganske markant i disse dage. Ukraine og Rusland producerer tilsammen cirka 30% af verdens hvede, så krigen påvirker det marked massivt. Siden Rusland invaderede Ukraine, er de store europæiske børser nede med godt 10%, mens amerikanske aktier er oppe med knap 5% (målt i EUR). Europa bliver naturligt hårdest ramt, på grund af den geografiske nærhed og de realøkonomiske bånd til både Rusland og Ukraine. Samtidig har investorerne søgt imod sikker havn i form af USD papirer, hvilket har medført lavere renter og en stærk USD. I vores globale obligationsporteføljer går vi forsigtigt til værks og er undervægtet varighed og overvægt USD. I vores globale aktieporteføljer har vi ligeledes øget andelen af USD papirer i den seneste tid for at være bedre positioneret ved dollarstyrkelse. Selvom Powell i sidste uge indikerede for markedet, at en dobbelt renteforhøjelse ikke er på bordet, så taler krigens påvirkning på ECB (lavere renter i længere tid) og generel risikoaversion for, at USD kan forblive stærk. Ved udgangen af forrige uge justerede vi vores overordnede asset allokation, således at vi solgte vores lille overvægt på aktier tilbage til neutral og reducerede undervægten i danske obligationer. Siden vi tog overvægten på i slutningen af januar, ligger aktierne nogenlunde fladt, men usikkerheden om situationen i Rusland og Ukraine og konsekvenserne for realøkonomien gør, at vi nu ønsker en mere balanceret risikotilgang på aktiesiden.

Solid amerikansk jobrapport vidner om fremgang: Selvom Rusland/Ukraine tager det meste opmærksomhed og driver markederne fra dag til dag, så landede der fredag amerikansk jobrapport for februar. Den viste efter jobskabelse markant over forventningerne med 678 tusinde nye i job (imod 423 forventet). Med revisionen for januar, betyder det, at der i årets to første måneder blev skabt godt over 1 mio. nye jobs i USA. Der er med andre ord godt gang i amerikansk økonomi. Selvom der er en del støj i lønstatistikkerne fra arbejdsmarkedsrapporten, så var det positivt, at lønningerne ikke steg i februar (imod en forventet stigning på 0,5%). Overordnet set, ændrer rapporten ikke på Powells udmelding om en enkelt renteforhøjelse på deres næste møde (onsdag i næste uge). Hvis krigen i Ukraine udvikler sig, ud over de direkte økonomisk konsekvenser (primært igennem energileverancer og priser), og begynder at forstyrre de finansielle markeder i form af manglende likviditet, vil det få centralbankerne til at afvente med de ellers annoncerede stramninger af pengepolitikken. Ukraine og Rusland udgør cirka 7% af samlet handel for EU, men da den største del af Ruslands eksport er energi, kan en længere konflikt forstyrre det igangværende opsving. Obligationsmarkederne priser nu også højere sandsynlighed for recession i løbet af de næste 12 mdr., end det har gjort længe. F.eks. er forskellen i effektiv rente på 2- og 10-årige amerikanske statsobligationer mandag morgen nede på 0,25% og med forventede renteforhøjelser i den korte ende af rentekurven, så er det sandsynligt, at vi indenfor relativt kort tid kommer til at opleve en inverteret amerikansk rentekurve på baggrund af en forventning om snarlig recession. Generelt er der ret stort forskel på de potentielle udfald på i forhold til vækst og de finansielle markeder. Det taler for en mere balanceret tilgang til risiko i porteføljerne, da udsvingene p.t. er meget voldsomme i begge retninger.

Related articles