Højere renter begynder at gøre ondt på bankerne – den 20. marts 2023

De seneste 14 dage har budt på en overflod af nøgletal. Konklusionen er, at jobskabelsen stadig så stærk ud i februar, dog uden at lønningerne stiger bekymrende. Forbrugerpriserne steg mere end ventet, mens producentpriserne overraskede pænt nedad uden stigninger set over den seneste måned. De mange nøgletal blev dog hurtigt overskygget af udfordringer i små- og mellemstore banker i USA og en enkelt stor i Schweiz. Blandingen af stigende renter og regnskabsmæssig praksis i forhold til at værdiansættelsen af balancer, gør at små- og mellemstore amerikanske banker står for skud. Indtil videre er to gået konkurs men investorerne forsøger hurtigt at afdække hvem som kunne være de næste udsatte. Fra officielt hold, har man forsøgt at begrænse skaderne ved at garantere alt indlån i den konkursramte SVB samt give bankerne meget attraktive muligheder for at hente likviditet i Fed.

I Europa er schweiziske Credit Suisse, som tidligere har været rygtet tæt på konkurs pga. dubiøse investeringer/engagementer, med hjælp fra staten blevet overtaget af UBS. Aftalen betyder, at aktionærerne i Credit Suisse trods alt får CHF 3 mia. samlet for deres aktier. Omvendt ser det ud til, at en del af obligationsejerne ikke vil blive tilgodeset. Den manøvre vil give uro i markederne, da man normalt forventer, at obligationsejerne vil modtage penge før aktionærerne. Desuden bliver det sværere for bankerne at hente finansiering i fremtiden med usikkerhed om, hvordan man er stillet i sådanne situationer. Derfor må man forvente, at usikkerheden om bankerne vil forblive høj i den kommende tid. I vores aktiemandater er vi undervægt banker og har kun et par meget solide banker tilbage.

Indtil videre, ser det ud til at centralbankerne tager problemerne med banker meget alvorligt. Søndag aften annoncerede 6 af de store centralbanker (USA, EU, UK, Canada, Japan og Schweiz) at man går sammen om at øge likviditetsberedskabet, som man kender fra tidligere krisetider. Selvom investorerne hurtigt kigger efter, hvem der kan blive de næste banker i problemer, og at det hurtigt kan udvikle sig, så er Europa indtil videre gået nogenlunde fri af problemerne. Derfor så vi også, at ECB så sent som i sidste uge leverede den tidligere annoncerede forhøjelse af styringsrenten på 0,50%. I denne uge holder Fed møde, og forventningerne forud for problemerne i bankerne lå på, at de ville forhøje renten med mellem 0,25% og 0,50%. Nu priser markedet omkring 50% sandsynlighed for, at renten ikke bliver ændret i denne uge. Mere bemærkelsesværdigt er det. at markedet nu forventer 4 rentesænkelser indenfor det næste år. Med mindre Feds egne forventninger til inflationen har ændret sig markant siden de seneste offentliggjorte estimater fra december (3,5% for 2023), vil det også give mening at være mere afventende med renteforhøjelser. I forbindelse med offentliggørelsen af de seneste estimater, forventede Fed-medlemmerne, at renten skulle hæves yderligere to gange fra det nuværende niveau, hvilket er en indikation af, at man fører relativt stram pengepolitik, og at vi er tæt på toppen. Bankernes problemer er for nogens vedkomne selvforskyldte, men kan omvendt direkte relateres til de hurtigt stigende renter fra sidste år. Hvis bankerne er i problemer, er det sandsynligt at andre sektorer også oplever modvind i den kommende tid. Derfor giver det mening, at springe rentestigninger over ved dette møde for at se om, der evt. skulle komme andre ting frem i den kommende periode. Alene det at bankerne oplever udfordringer vil virke strammende, da man kan forvente, at kreditgivning vil blive strammet op i den kommende tid.

Makrodata er stadig ganske stærke (vækst, job og prisstigninger), men vi ved, at den slags data typisk er laggende. Lavere markedsrenter og forventninger til styringsrenter vil løfte lidt af det pres, som aktierne har oplevet tynge valuationen. Omvendt vil den uro, der er om bankerne, fortsat kunne trække markederne ned, indtil investorerne er komfortable med, at man effektivt har dæmmet op for problemerne. Oliepriserne er kommet pænt ned oven på de seneste ugers uro. I den forbindelse bliver ugens Fed møde enormt afgørende i forhold til om, Powell effektivt formår at sende et signal til markederne om, at man har styr på problemerne.

Related articles