Frygt for vækstnedgang præger aktiemarkederne – 25. januar 2022

Frygt for at Fed bremser opsvinget skaber aktiefald: For investorerne har januar budt på forventning om strammere pengepolitik end forventet omkring årsskiftet. På kort tid er den amerikanske centralbank (Fed) gået fra en ekstremt lempelig tilgang til pengepolitikken, til at alle potentielle midler er i spil ift. til en opbremsning (stop af opkøb, højere renter og mindskelse af balancen). Det er bekymring for den fortsat høje inflation, som har fået Fed til at vende rundt på meget kort tid. Det har to primære implikationer for økonomien, og dermed de finansielle markeder. Først og fremmest driver det de historisk lave renter op (primært i den korte ende af kurven, som Fed har mest kontrol med). Hvis Fed tager alle tre værktøjer i brug inden for kort tid, så vil det desuden betyde, at man med rimelighed kan forvente, at det ellers markante opsving, som er i gang i USA og Europa, vil blive dæmpet. Fed kan ikke direkte gøre meget ved den form for inflation vi oplever i øjeblikket, som primært er drevet af stigende energipriser samt COVID-relaterede prisstigninger. Derfor er de efterladt med muligheden for at dæmpe efterspørgselssiden af økonomien, eller med andre ord – dræbe forbrugernes appetit på at forbruge. Hvor de højere renter i starten af året medførte rotation ud af dyre vækstaktier og ind i billigere valueaktier, har den seneste uge budt på mere bredt funderet fald netop på grund af frygt for en decideret vækstnedgang.

Derfor vil fokus i den kommende tid i høj grad være på Fed-udmeldinger og inflationsrapporter, som kan give indikationer om hvilken vej Fed går. Indeværende uge byder på begge dele – der er møde i Fed tirsdag og onsdag (med efterfølgende pressekonference). Her vil der være stor fokus på udmeldinger omkring hvornår Fed begynder at hæve renten (forventet marts) og hvor mange gange (forventet 4 gange). Udmeldinger der indikerer anden retning end den forventede vil sandsynligvis drive de finansielle markeder op eller ned. Desuden vil investorerne også kigge efter signaler omkring afvikling af Feds balance. En relativt aggressiv tilgang her, vil være med til skubbe til frygten for en vækstnedgang. Fredag lander den store inflationsrapport i USA, og ligesom med Fed-mødet vil rapporten blive dissekeret indgående. Vores forventning er, at vi skal et par måneder længere frem førend man kan forvente inflationsrater, der begynder at bevæge sig imod mere normale tilstande. Hvis Fed, som ventet begynder at hæve renten i marts, så giver det dem stadig noget tid til at overveje yderligere skridt, herunder en mere afventende tilgang. Derfor tror vi ikke, at Fed i 2022 bliver helt så aggressive på pengepolitikken, som markederne forventer lige nu. 

Trods Fed-møde og friske inflationstal i denne uge, så har vi formentlig ingen større afklaring på de store spørgsmål, når ugen er gået. Derfor kan man som investor forvente yderligere udsving (volatilitet) på risikoaktiver. Vi synes overordnet set stadig, at der er potentiale i aktier, hvor det dog skal være indtjeningsvækst, som skal drive fremgangen. Efter en hård uge på aktiemarkederne, ligner det efterhånden at flere indeks er korrigeret mere end makrodata tilsiger. I forhold til virksomhedernes indtjening, får vi i de kommende uger en indikation af om, de stærke takter fortsatte i Q4 2021, når regnskabssæsonen for alvor sættes i gang.

Related articles