De tidlige regnskaber overrasker positivt – 25. januar 2021

Godt 10% af de amerikanske selskaber, hvilke repræsenterer knap 20% af indtjeningen i S&P500, har aflagt regnskab for Q4 2020. Virksomhederne viser stadig tilbagegang i Q4 (7,3% på indtjening og 1,8% på omsætning), men er indtil videre landet ca. 25% over analytikernes forventninger. Mere end 2/3 af de aflagte regnskaber er fra bankerne, hvor meget af bedringen i sektoren allerede er priset ind, da finans siden valget af Biden har været den næstbedste performende sektor globalt set. Det er stadig for tidligt at drage konklusioner om selskabernes generelle tilstand i Q4 pga. bankernes dominans i de tidlige regnskaber, men den positive trend stemmer fint overens med de tendenser, vi ellers kan aflæse i de makroøkonomiske indikatorer. Virksomhedernes aktivitetsindikator PMI viste i januar, at der trods anden bølge i corona er pænt fart på genopretningen af amerikansk økonomi (PMI composite lander på 58 imod 55,3 for dec). Ikke overraskende er tendensen kraftigst i fremstillingssektoren, men også lederne i den hårdt ramte servicesektor indikerer tegn på forbedring. Det eneste hår i suppen er, at virksomhederne også melder om stigende inputpriser og dermed spæde tegn på inflation. Med udsigt til endnu et markant boost til finanspolitikken fra Biden-administrationen vil den bekymring formentlig få yderligere næring i den kommende tid. Vi har allerede set, at obligationsmarkederne inddiskonterer inflation over 2% – på linje med Feds nye udmeldinger om at tillade inflation over 2% kortvarigt. Stigende inflation vil udvande virksomhedernes overskud og betyde højere renter, hvilket potentielt kan blive en modvind for risikoaktiver i den kommende tid.

Stejlere rentekurve i USA, men ikke Europa: De lange renter er i USA steget med godt 0,15%-point over den seneste måned på udsigten til yderligere stimulans fra de amerikanske politikere. Stigningerne er ikke et problem på de nuværende niveauer, men kan udgøre en trussel for aktiemarkederne, hvis det fortsætter, især hvis stigningerne er drevet af højere inflationsforventninger. Det samme gør sig ikke gældende i Europa, hvor renterne stadig ligger nærmest uændret, dybt i negativt territorium. Årsagen skal findes i at vækst og inflation er lavere, men også pga. det enorme opkøbsprogram ECB har i gang, hvor de opkøber meget af den gæld som landene udsteder. ECB køber primært statsobligationer, men bevæger sig også ind på virksomhedsobligationsmarkedet. Det har effekt på både nyudstedelser og handel med eksisterende obligationer. Som aktivklasse har virksomhedsobligationer, relativt til aktier, hængt noget efter siden den første omgang af nedlukninger i foråret. Derfor tror vi fortsat på, at der er gode muligheder for at skabe gode afkast indenfor denne aktivklasse, da den lempelige pengepolitik fra ECB kommer til at fortsætte et godt stykke ud i fremtiden. Man skal dog være forsigtig i segmentet, da de lave renteniveauer understreger vigtigheden af at handle på attraktive niveauer, ligesom udstedelserne forekommer med meget forskellig kvalitet.