Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

I Carnegie har vi stor fokus på forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering og samarbejder blandt andet med Finanstilsynet, Finans Danmark, Sekretariatet for Økonomisk Kriminalitet (SØIK) , skattemyndigheder og erhvervsstyrelsen. 

Vi ønsker at leve op til kundernes, samfundets og myndighedernes forventninger til os som finansiel virksomhed i forhold til at forhindre, at Carnegie eller vores kunder bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Vi tager vores ansvar alvorligt i forhold til at identificere og underrette relevante myndigheder om mistænkelige forhold. Afsættet for bankens forebyggende arbejde er kendskabet til bankens kunder kombineret med vurderingen af risikoen for, at banken eller bankens kunder vil blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering. Risikovurderingen foretages løbende både på koncernniveau og lokalt i filialen og danner grundlag bankens politikker, forretningsgange, systemer og kontroller på området. Såvel i Danmark som i de øvrige selskaber i Carnegie gruppen er der ansat medarbejdere, med ansvar for forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Der foretages  grundige kontroller af filialens arbejde på dette område.

Carnegie har fokus på den løbende uddannelse af alle medarbejdere for at sikre, at man er fortrolige med alle regler, politikker og forretningsgange, og at man lever op til kravene om kontinuerligt kundekendskab og opmærksomhedspligt. Ydermere har Carnegie implementeret systemovervågning af kunder og transaktioner med henblik på evt. underretning om mistænkelige forhold/transaktioner.