Fremgang i makroindikatorerne er godt nyt for risikoaktiver – 19. april 2021

Inflationstal bringer lettelsens suk hos investorerne: Massive hjælpepakker fra både politikkere og centralbanker gør, at en af de største bekymringer blandt investorerne i 2021 er hvorvidt den ekstreme mængde likviditet kommer til at skubbe til inflationen, inden opsvinget rigtigt kommer i gang. Det vil være problematisk, da mange centralbanker (herunder ECB & Fed) har stabil inflation som målsætning (helt eller delvist). Hastigt stigende inflation vil derfor betyde, at centralbankerne potentielt skal stramme pengepolitikken – for at undgå stagflation – hvilket naturligvis vil være kritisk i det tidlige stadie af opsvinget, som vi står i. Det er svært at spå om, hvorvidt der vil opstå prispres i økonomierne i den kommende tid, da den makroøkonomiske situation er helt uden fortilfælde. Dem som ikke tror på højere inflation vil pege på det faktum, at 10 års QE ikke har løftet inflationen nævneværdigt, mens dem som tror, at inflationen nu kommer (inflationistas) vil fremhæve, at hjælpepakkerne i forbindelse med corona-pandemien er så meget større, end responsen efter finanskrisen. I den forgangne uge fik vi første gang inflationsrapporter, hvor coronaperioden indgår i sammenligningsgrundlaget. På grund af stoppet for økonomisk aktivitet i fjord, er det forventningen, at vi i en periode vil se lidt højere inflationstal, hvilket især Fed har indikeret, at de vil se igennem de kommende måneder. Kerneinflationen for marts landede på 1,6% for USA og 0,9% for eurozonen (i forhold til sidste år) – fuldstændigt på linje med forventningerne. Uden tegn på overophedning kunne investorerne ånde lettet op og handle aktier op og renter ned. Samtidig kan vi se (specielt i USA,) at forbrugerne returnerer til butikkerne lige så snart, økonomierne ellers er åbne. Det vidner om, at vi befinder os i starten af et meget massivt opsving, som vil være positivt for risikoaktiver (aktier og virksomhedsobligationer), så længe det ikke resulterer i overophedning og stigende inflation. Selvom de første spæde tegn fra marts inflationsrapporter ikke viste grundlæggende problemer, så kommer renter og inflation formentlig til at blive et dominerende tema resten af året, og afgørende for hvordan aktiemarkederne kan klare sig i 2021.

Fremgang i Kina, men ikke uden hår i suppen: Kinesisk økonomi absorberede relativt hurtigt de nationaløkonomiske effekter fra corona. Krisen ramte Kina lidt før resten af verden, og derfor ser væksten i første kvartal 2021 ekstremt høj ud i forhold til samme kvartal sidste år. Hvis man i stedet sammenligner med det seneste kvartal, så oplever man i Kina den laveste vækst i ti år. Lavere aktivitet blandt migrantarbejdere og stigende boligpriser, giver anledning til bekymring. Generelt, stimulerer Kina lidt mindre end resten af verden, men det skyldes jo omvendt økonomien allerede er over niveauerne fra før corona. Vi har i noget tid været eksponeret imod CNY på obligationssiden samt aktier, der primært er orienteret imod den kinesiske forbruger. Mens valutaen har klaret sig ganske pænt indtil videre i år, har vi været mere udfordret i vores aktieallokering. Vi tror dog fortsat på casen omkring den kinesiske forbruger, som nyder godt af den voksende middelklasse, selvom aktierne godt kan blive udfordret på den korte bane qua den mindre aggressive kickstart af økonomien som helhed.